Isiris staat voor "Is Iris"

Isiris is de naam waaronder de Groesbeekse kunstenares Iris Roselie werk.

In haar werk laat Isiris zich inspireren door verschillende materialen en technieken om tot een kunstwerk te komen. Spontaan werkend met de materialen en technieken ontstaat een beeld dat uitgewerkt wordt vanuit het eigen gevoel en de intuïtie. De omgeving, de natuur, kleuren en materialen spelen hierbij een rol.

Isiris heeft een afgeronde opleiding aan de modeacademie en heeft altijd een warme belangstelling gehad voor allerlei andere vormen van kunst. In 2007 ging ze in Groesbeek wonen waar ze geïnspireerd raakte door de mooie omgeving en een opleiding  ging volgen op de Vrije Academie 't Pad. Na succesvolle afsluiting van de academie exposeerde ze met haar eindwerkstukken in het thema “Fantasiewerelden” in het Kerkje van Persingen bij Nijmegen en werd ze geselecteerd voor deelname aan de Nationale Kunstdagen te Rotterdam.

 

De Fantasiewerelden van Isiris

De “Fantasiewerelden” van Isiris zijn al experimenterende ontstaan en hebben een surrealistisch, mythisch en expressionistisch karakter, met daarnaast een hang naar materiekunst. In deze werken speelt het kleurgebruik een belangrijke rol. Zich inspirerend op de natuur, spontaan werkend vanuit haar intuïtie creëert Isiris  expressieve, kleurrijke Fantasiewerelden die de toeschouwer dompelt als in een mythische wereld. De werken geven de fantasiewereld van Isiris weer, voor de toeschouwer is er ruimte om deze wereld tot zich te nemen en hierin hun eigen fantasiewereld te ontdekken.

Als vervolg op de "Fantasiewerelden" werkt Isiris nu in het thema "Flora en fauna van de Fantasiewerelden".

 

Naast haar opleiding tot Beeldend Kunstenaar heeft Isiris ook een opleiding voor het geven van kunstzinnige lessen afgerond en is ze gediplomeerd Kunstzinnig Coach Beeldend. In januari 2011 is Isiris gestart met Kunstatelier Isiris en exposeert ze regelmatig op diverse locaties en geeft ze kunstzinnige cursussen.

 

Isiris Art Promotion

Sinds voorjaar 2013 organiseert Isiris onder de naam Isiris Art Promotion ook groepsexposities in het Augustinusklooster te Nijmegen en verzorgt ze een Place du Tertre bij de Nederlandse Wijnfeesten. Meer informatie hierover is te vinden op www.irisisartpromotion.nl 

Op de social media is Isiris te vinden onder de naam Isiris Art.

Zie ook www.isiris.nl